Scopul si obiectivele asociatiei

Obiectivele asociatiei sunt urmatoarele:

Scopul si obiectivele asociatiei:

A. dezvoltarea procesului educational in chirurgie;

B. organizarea de programe de educatie medicala;

C. dezvoltarea cercetarii in domeniul chirurgiei;

D. elaborarea de strategii de ameliorare a serviciilor de sanatate;

E. participarea la elaborarea sau sustinerea unor programe si strategii pe teme de sanatate;

F. participarea la dotarea unitatilor medicale cu materiale, aparatura si instrumente medicale moderne care sa asigure eficacitatea sporita tratamentului de orice natura si o rapiditate a procesului de vindecare a bolnavilor.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, asociatia va desfasura urmatoarele activitati:

 • - va organiza activitati de instruire, pregatire si educatie medicala continua pentru chirurgi;
 • - va organiza formarea de formatori in chirurgie si educatia continua a acestora;
 • - va dezvolta programe de instruire si cercetare in domeniul chirugiei;
 • - se va implica in definirea domeniilor chirugiei, in dezvoltarea standardelor, ghidurilor de practica, etc.;
 • - va dezvolta programe de educatie medicala continua pentru asistenti medicali;
 • - va sprijini derularea programelor de sanatate publica;
 • - va acorda sponsorizari in bani si obiecte persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati similare asociatiei;
 • - va acorda burse de studii medicilor pentru specializari in domeniul medical;
 • - va implementa programe de sanatate proprii sau in parteneriat cu alte institutii in domeniul de specialitate;
 • - va organiza intalniri, seminarii, conferinte, ateliere de lucru pe probleme specifice domeniului medical si interdisciplinar;
 • - va edita si publica material informativ, educativ si didactic;
 • - va desfasura activitati specifice pentru participarea la elaborarea politicilor de sanatate;
 • - va colabora pentru indeplinirea obiectivelor enumerate cu universitatile de medicina, cu Colegiul Medicilor, cu Ministerul Sanatatii si Familiei, cu Casele de asigurari de sanatate, precum si cu fundatii si asociatii similare din tara si strainatate, cu personalitati medicale si stiintifice din tara si strainatate;
 • - va desfasura activitati in domenii specificate in statut ale caror analize si rezultate vor fi publicate;
 • - va organiza activitati in scopuri caritabile;
 • - colectarea de fonduri si repartizarea acestora in conformitate cu scopurile recunoscute ale fundatiei;
 • Totodata asociatia va putea desfasura orice alte activitati necesare indeplinirii scopului propus si cu respectarea legislatiei in vigoare.

Art.7. Calitatea de membru al Asociatiei se dobandeste la cerere. Asociatia este deschisa primirii de noi membri, in conformitate cu prevederile legale si statutare cu mentiunea ca membrii noi veniti nu vor putea intra in componenta Consiliului Director mai devreme de implinirea unei durate de minim 2 ani ca membru al Asociatiei.